LIGHTING

طراحی و اجرای نورپردازی
آنچه که در گروه طراحی جالینوسی نورپردازی نامیده می شود، صرفا طراحی و یا انتخاب تجهیزات بر اساس ترند های روز نیست، بلکه به لطف حضور متخصصین و تکنسین های مجرب در حوزه برق و زیرساخت های مربوط به آن، تمامی مراحل اعم از سیم کشی های استاندارد، رعایت نکات ایمنی، طراحی المان های منحصر به فرد نورپردازی و بی نیازی از تجهیزات مرسوم و موجود در بازار را شامل می شود. ما در تامین تجهیزات نور و نورپردازی محیط شما، از شما سخت گیرتریم
Call Now Button