گروه دیزاین جالینوسی

بعضی از مردم به دنبال یافتن یک مکان زیبا هستند
و دیگران به دنبال ساختن یک مکان زیبا…
معماری تلاش میکند دنیا را قدری به رویاهای تان نزدیک تر کند
و این نکته حائز اهمیت است که ابتدا، خانه ها را شکل می دهیم سپس خانه ها ما را شکل می دهند.میشل اسمیت معمار معروف جمله ای دارد که ، دلخواه شدن خانه کار آسانی نیست، نمی شود فکر کرد زمانی که خانه ظاهر زیبایی پیدا کرده تا ابد با روح و جذابیت باقی می مانند و به قول گفته ی چارلوت موس، دکور کردن برای من یک پی نوشت در زندگی واقعی است. پی نوشتی که معنای آن خوب زندگی کردن است…

بیست سال تجربه

طراحی و مشاوره رایگان

منطقی ترین قیمت

آخرین پروژه های کاری

Call Now Button